Categoría Destacados

Entradas destacadas

Os profesinais do desenvolvemento local solicitan a inclusión das competencias en emprego, emprendemento e desenvolvmento local no anteproxecto da lei de racionalización e sostenibilidade da administración local proposta polo Goberno de España

O texto do anteproxecto de Lei de racionalización e sostenibilidade da Administración Local está a esquecer a inclusión dunha realidade facilmente constatable nos contornos locais máis achegados ás persoas: a importancia da dimensión local das políticas de emprego e desenvolvemento son amplamente recoñecida…

Apoio ó desenvolvemento local

Cos  recortes previstos nas políticas activas de emprego están en risco o financiamento dos servizos de desenvolvemento local. Máis de 8000 profesionais de toda España traballan na promoción do desenvolvemento sostenible en concellos e outras entidades. Nas zonas rurais é…