DL labs

Un espazo de análise e intercambio de ideas entre profesionais e persoas interesadas nos temas de desenvolvemento local.

Feira

Feira de desenvolvemento local. Visibilizar as boas prácticas que dende os territorios galegos están a desenvolverse coa participación dos profesionais de desenvolvemento local

Foro

Foro de profesionais que veñen prestando servizos destinados a xerar territorios intelixentes, a mellora da calidade de vida dos seus habitantes e a súa sostenibilidade

Premios

Para visibilizar proxectos e actuacións de desenvolvemento local nos que teña colaborado os servizos dun profesional de desenvolvemento local.

Congreso

Ofrecer un marco de encontros, intercambios de ideas, conceptos e perspectivas implicadas no desenvolvemento local

checklist-on-a-paper-with-a-pencil

A profesión

Áreas de traballo dos técnicos de desenvolvemento local

users-group (1)

Faite socio/a

Querés formar parte do noso colectivo? Infoŕmate aquí.

Guía de boas pŕacticas

As boas prácticas son experiencias, moitas veces pequenas, pero de gran importancia para os concellos, colectivos e recursos do territorio no que se desenvolveron e que teñen capacidade para tranferir o seu saber facer a outros territorios, actividades e colectivos. Esta guía xorde coa organización do Premios Afiprodel ao desenvolvemento local

webs DL

Sitios web  de persoas, entidades ou institucións que traballan no eido do desenvolvemento local

bibliografía DL

Sitios web  de persoas, entidades ou institucións que traballan no eido do desenvolvemento local

medios

Sitios web  de persoas, entidades ou institucións que traballan no eido do desenvolvemento local

dlocal.info

Novas, boas prácticas, ferramentas de desenvolvemento local e emprego

Contactar

Asociación de Profesionais de Desenvolvemento Local de Galicia

Lg de Señoráns, Vimianzo (A Coruña)

+34 630 078 943

afiprodel.org@gmail.com

local
AVAL_XOVENES
PROXECTO AVAL XÓVENES
eusumo
REDE EUSUMO
qqq
PERDIDOS EN COOPERALIA