Descargas

Ficha

Ficha de inscrición para asociarse a Afiprodel

Enquisa

Enquisa para socias e socios de Afiprodel

Para saber máis

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Traballo
Igape
Consellería de Industria e Comercio
Diario Oficial de Galicia

DEPUTACIÓN DE A CORUÑA
Deputación da Coruña
Europe Direct

CÁMARAS DE COMERCIO
Cámara de comercio de A Coruña
Antena Cameral Carballo

EMPRENDEMENTO
Emprendemento no rural
Agader
Atalaya del emprendedor Iniciativa posta en marcha por Caixanova co objectivo de axudar a que as acciones e os esforzos da sociedade galega en materia de empresarialidade se constrúan sobre unha base de información rigurosa e consistente.

Empresarias.net Servizos de asesoramento gratuito a emprendedoras e empresarias no seu proxecto empresarial, descarga de documentos de interese, xestión de ofertas e demandas de cooperación empresarial e creación dunha rede virtual de emprendedoras e empresarias.

PROXECTOS
Rede social de maiores
Formación para maiores
Proxecto VOIP de formación para empregados maiores de 50 anos.

COÑECEMENTO
Infonomia Gestión inteligente de la información. Trata sobre a innovación desde moitos puntos de vista e sobre os servizos desta empresa, e a web permite darse de alta na Rede de Innovadores

Enrique Dans Blog de Enrique Dans. É profesor de Sistemas de Información en IE Business School desde o ano 1990. Colaborador en numerosos periódicos e revistas. Os seus intereses de investigación céntranse nos efectos das novas tecnoloxías en persoas e empresas

DESENVOLVEMENTO RURAL
Ruralnaturaleza: web que divulga as accións do proxecto RUNA, que se concibe coma un espacio de diálogo e consenso creado en 2007 pola Fundación Félix Rodríguez de la Fuente para conciliar desenvolvemento e conservación en territorios.

Territorios Reserva: Dinamización y custodia de iniciativas agroecológicas

COOPERATIVISMO
A web www.cooperativasdegalicia.com ten un apartado dedicado ó Día do Cooperativismo que recolle información interesante sobre proxectos cooperativos premiados.

http://www.cooperativasdegalicia.com/webs/diacoop2010/indexfinal.html

Turismo
Mar Galaica,  http://www.margalaica.net/ é un sitio web que ofrece  unha oferta turística para disfrutar da cultura do mar.