A FORZA DO LOCAL

Feira de Desenvolvemento Local · Ames 27-28 de novembro de 2015

screen64

A EXPOSICIÓN

 PARA SOLICITAR A EXPOSICIÓN. Envie a afiprodel.org@gmail.com a seguinte solicitude:
Solicitude de exposición 

“O espazo local é o que está máis preparado para enfrontar os desafíos que lle impón a globalización, porque están en maior contacto coa cidadanía”  Borja&Castells

Esta exposición amosa algunhas boas prácticas realizadas en Galicia nas que colaboraron profesionais de desenvolvemento local. Está organizada pola Asociación Finisterrae de Profesionais do Desenvolvemento Local de Galicia (Afiprodel) en colaboración coas entidades e empresas promotoras das boas prácticas e a Deputación da Coruña.

Foi presentada na Feira de Desenvolvemento Local de Ames e recorrerá durante o ano 2016 os concellos de Galicia que a soliciten.

Nesta exposición atoparanse exemplos de proxectos desenvolvidos no territorio galego e que poñen en valor os seus recursos dun xeito intelixente, harmónico e sostible. Entre as experiencias que se expoñen podemos atopar: