Promoción profesional dos e das axentes de emprego e desenvolvemento

Constituese en Afiprodel a Comisión de diagnose e actuación en prol da promocion profesional dos e das axentes de emprego e desenvolvemento. Esta comisión presidida por Ignacion Fernández López e composta por seis socios/as da entidade terá como obxectivo promover as potencialidades, e mesmo os dereitos dos profesionais do desenvolvemento llocal, para mellorar as súas condicións de traballo, quer dende o punto de vista dos recursos, quer dende a estabilidade laboral. Esta comisión encargarase de facer un diagnóstico da situación laboral dos e das profesionais do desenvolvemento local para logo elaborar unha serie de propostas de actuacións concretas que sirvan para que se visualicen as demandas do noso colectivo.

Deja un comentario