Categoría General

Convocatorias Fondos Next-Generation

Afiprodel organiza unha xornada dedicada a coñecer en profundidade os fondos Next-Generation. Contaremos cos técnicos da Diputación de A Coruña encargados da oficina Next Generation. Asimesmo son as persoas encargadas da realización do Plan Estratéxico Provincial e desexan coñecer as…

Reunión con Covadonga Toca Carús

O martes 5 de xullo de 2022 mantivemos unha reunión con Covadonga Toca Carús, Secretaria Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.Os asuntos tratados foron os manifestados polos socios/as de Afiprodel: Iniciativas locais de emprego: Nas últimas…

Charla Coloquio: revisión da normativa laboral

O vindeiro 4 de abril Afiprodel organiza un Charla-Coloquio ONLINE exclusivo para os socios Analizaremos a reforma do EBEP e a súa afectación á figura dos/das AEDLs.Interveñen como poñentes:· Juan Bautista Suárez Ramos, Interventor Adjunto de la Diputación Provincial de…

Encontro de AEDLs en Vedra

O xoves 17 de Marzo terá lugar un encontro para Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local, coa idea de dar a coñecer o espazo de coworking do Concello de Vedra Centro de Emprendemento «A Estación» O evento será no Centro…

Asemblea Ordinaria e Extraordinaria

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA– Data: 24/02/2021– Modalidade: on line– Hora: ás 16:00 en primeira convocatoria e ás 17:00 en segunda convocatoria.Puntos a tratar:1.- Aprobación, se procede, de actas anteriores (05/06/2019; 01/12/2020)2.- Presidencia e secretaría da Asemblea3.- Contas dos anos…