Asemblea Afiprodel no Centro de Emprendemento «A Estación» en Vedra

O mércores día 15 as 12:00 horas terá lugar no espazo coworking de Vedra unha xornada de actividades de desenvolvemento local entre as que terá lugar a Asamblea de socias/os coa seguinte Orde do Día:

  1. Aprobación, se procede, de actas anteriores (24.02.2021)
  2. Presidencia e secretaría da Asamblea
  3. Contas da anualidade 2021
  4. Memoria de actividades de 2021 e propostas 2022/2023
  5. Orzamento 2022
  6. Elección de Xunta Directiva: renovación de cargos de Secretaría, Vicepresidencia e Vogal 2 (Ourense)
  7. Asuntos varios
  8. Rogos e cuestións

Enlace á localización do centro:

https://goo.gl/maps/gcSLJgG4C7HrHyED6