Organización

FINANCIACIÓN E PATROCINIOS

COLABORACIÓNS

COMITÉ CIENTÍFICO

MARIA CARREIRO OTERO
Doctora arquitecta. Desempeña la actividad docente e investigadora en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña desde el año 1992. Imparte docencia en diversas asignaturas de Proyectos, cursos de doctorado y másters de arquitectura y diseño.
Entre sus publicaciones destacan El pliegue complejo. La escalera (2007), y Siete Escaleras, Siete Casas, y el estudio Los espacios cotidianos: la casa y el lugar, en colaboración con el arquitecto Alfonso Díaz Revilla.

MANUEL GARCÍA DOCAMPO
Profesor titular no Departamento de Socioloxía e Ciencias daAdministración da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña.É autor dos libros A construcción social do territorio galego (Santa Comba: TresCtres, 2003) e El concepto y la medida de las desigualdades sociales (A Coruña: Universidade da Coruña, 2000), editor de Perspectivas teóricas en Desarrollo Local, Publicado por NetBiblio (A Coruña, 2007),  así como de diversas colaboracións en revistas especializadas, como o artigo «As novas áreas de expansión urbana na Galicia contemporánea», asinado con Juan Luis Dalda, na Revista Galega de Ciencias Sociais (n.º 1, 2003).
Participou ademais en diversos congresos e obras colectivas, como o tomo II de Expectativas de la Sociedad del Bienestar (Oviedo: Asociación Asturiana de Sociología, 1993) ou Homo peregrinus (dirixido por Antón Alvarez Sousa; Vigo: Xerais, 1999).

RICARDO GARCÍA MIRA
Ricardo García Mira é Douctor en Psicoloxía (Universidade de Santiago de Compostela) e Profesor Titular de Psicoloxía Social e Ambiental na Universidade da Coruña, contribuíndo ademais cun módulo de Psicoloxía Ambiental no nivel de Douctorado na Universidade de Santiago. É responsable da Unidade de Investigación Persoa-Ambiente, con sé no Laboratorio de Psicoloxía Social da Universidade da Coruña e compaxinou a súa actividade coa de Profesor Visitante da University of Surrey (Guildford, Reino Unido), no período 2003-2006. Foi Profesor Visitante na Texas State University (USA, 2001), na University of Tallinn (Estonia, 2002) e na University of Timisoara (Romanía, 2004).
É membro do consello editorial de varias revistas especializadas do campo (Journal of Environmental Psychology, InsCight….). Foi membro da Comisión de Investigación e Desenvolvemento da Xunta de Galicia -en representación do sector social-, así como responsable da organización de diversos eventos científicos de ámbito nacional e internacional como a 17ª Conferencia Mundial da International Association for People-Environment Studies (IAPS) celebrado en xullo de 2002 que xuntou na Coruña a máis de 400 científicos de todo o mundo. Forma parte, por elección, do consello de dirección desta sociedade científica internacional no período 2000-2008, ocupando a responsabilidade como Editor do seu Boletín Científico ‘IAPS Bulletin’.

ISABEL LEMA
Licenciada en dereito e especializada en medio ambiente.
Esta profesional que traballa actualmente en TRAGSATEC de Ourense.

XULIO PARDELLAS DE BLAS
Profesor Titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo. Foi ata 2006 Presidente da Asociación Galega de Ciencia Rexional (AGCR). Neste momento é vocal da súa Xunta Directiva e máis da Asociación de Expertos e Científicos Investigadores en Turismo (AECIT). É coordinador e coautor da publicación periódica:Informes Anuales sobre la Actividad Turística en España desde 2001, editados por la Ed. Ramón Areces. Igualmente é coautor dos Informes Anuais sobre a Economía Galega, editados pola Fundación CaixaGalicia desde 1986. Ten publicado diversos libros sobre turismo, desenvolvemento local e actuacións transfronteirizas, e artigos en revistas como Annals of Tourism Research, Tourism Analysis, Cuadernos de Turismo ou Revista de Investigaciones Regionales
Enlace a CV.
Artículo “Propuesta de turismo sostenible para el municipio de Caldas de Reis”

AUGUSTO PÉREZ ALBERTI
Catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela.
Especialista en xeomorfoloxía, climatoloxía, paleoclimatoloxía e Paisaxe.
Vicepresidente de la Sociedade Española de Xeomorfoloxía: 2004-2006
Presidente de la Sociedade Española de Xeomorfoloxía: 2006-2008
Participou nos proxectos de I+D
1.- Análise xeomorfolóxico aplicado ao estudo de acantilados, plataformas litorais e depósitos asociados: resposta das cosas rochosas atlánticas a cambios climáticos.
2.- Dinámica e evolución de medios naturais costeiros de especial relevancia en Galiciai
3.- Caracterización dos cambios climáticos a partires do estudo de paleomabientes pleistoceno-holocenos y dinámica actual en sectores costeiros e de montaña do NW da peninsula ibérica.
4.- Cambio climático global e actividade antrópica nos habitatas de especial interese para a biodiversidade:unha comparación interhemisférica.
5.- Cartografía, monitorización e seguimento térmico de formas crionivales na rexión sub-antárcia: Andes fueguinos e illa dos estados (Tierra de Fuego, Arxentina)
Autor de diversas publicacións e artigos en revistas especializadas en xeomorfoloxía, climatoloxía, paleoclimatoloxía e Paisaxe.

Ejerce su actividad profesional vinculada al estudio MCCL arquitectos desde el año 1989, en los campos de la arquitectura y el urbanismo. Resaltamos su participación junto añ arquitecto Alfonso Diaz Revilla en un documento que afecta de lleno a nuestro territorio: PROYECTO SECTORIAL DEL MEGALITISMO EN LA COSTA DA MORTE. Ten escrito artigos para outras publicacións como Encrucillada, Crítica, Empiria ou Sistema. Revisor das revistas: Geografia Fisica y Dinamica Quaternaria. Italia, Journal Coastal Research. EEUU e Earth Surface Processes and Landforms. RU.

MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ
Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de Economía Aplicada.
Licenciado en Economía. Universidade de Santiago de Compostela. (1998). Master (MSc) in Industrial Strategy and Technical Change. University of Manchester (UK)(1999)
Doutor en Economía Aplicada. Univesidade de Santiago de Compostela (2007)