Inscricións

Cadro de modalidades de inscrición no Congreso M.O.D.E.L.O.

O PRAZO DE INSCRICIÓN REMATA O 20 DE MARZO DE 2011

As persoas interesadas poden optar entre tres modalidades diferentes para inscribirse.

Pasos a seguir:

  • Descargar o modelo de ficha de inscrición (galego ou castelán)
  • Cumprimentar a ficha de inscrición indicando a modalidade elixida. Na modalidade B especificar aquí cal fin de semana é o elixido
  • Facer o correspondente ingreso na conta sinalada na ficha de inscrición indicando como concepto “INSCRICIÓN CONGRESO MODELO”
  • Enviar a ficha cumprimentada xunto co xustificante de aboamento á dirección de correo electrónico afiprodel.org@gmail.com
  • Enviar escaneado o documento xustificativo para aplicar o descontos na modalidade A1 : informe da entidade de pertencer á Rede de AEDL da Consellería de Traballo e Benestar, matriculación na universidade ou carné de estudante universitario vixente

Secretaría de alumnado Congreso MODELO
Isabel Agra Tfno. 625 100 548
Horario: de 9:00 a 13:00 horas.

(*) Os e as profesionais de desenvolvemento local pertencentes á rede de AEDL da Xunta de Galicia e os estudantes universitarios obterán un desconto do 50% do importe da inscrición nesta opción (A).