Reunión co Presidente da Fegamp

O pasado dia 31 de outubro tivemos a reunión co Presidente da Fegamp na que se trataron aquelas cuestions surxidas na reunión de Pontevedra e algunha outra que afecta ao traballo diario dos técnicos de desenvolvemento local e nas que ten competencias a Fegamp. Un dos temas que plantexamos foi a necesidade de formación específica da profesión e que o Presidente da Fegamp comprometeuse a incluir no catálogo de cursos da Fegamp. Para esto ábrese un período de propostas de formación dirixida o colectivo de técnicos e técnicas de emprego. Pódese enviar as propostas ao correo tecnicodeemprego@baiona.org