Descargas

Ficha inscrición

Solicitude de socio/a

Cambio de datos

Modificación datos bancarios

Enquisa

Enquisa para socias e socios

Para saber máis

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Traballo
Igape
Consellería de Industria e Comercio
Diario Oficial de Galicia

DEPUTACIÓN DE A CORUÑA
Deputación da Coruña
Europe Direct

CÁMARAS DE COMERCIO
Cámara de comercio de A Coruña
Antena Cameral Carballo

EMPRENDEMENTO
Emprendemento no rural
Agader
Atalaya del emprendedor Iniciativa posta en marcha por Caixanova co objectivo de axudar a que as acciones e os esforzos da sociedade galega en materia de empresarialidade se constrúan sobre unha base de información rigurosa e consistente.
Empresarias.net Servizos de asesoramento gratuito a emprendedoras e empresarias no seu proxecto empresarial, descarga de documentos de interese, xestión de ofertas e demandas de cooperación empresarial e creación dunha rede virtual de emprendedoras e empresarias.
Wikilibro Proyectos de negocio
 

PROXECTOS
Rede social de maiores
Formación para maiores
Proxecto VOIP de formación para empregados maiores de 50 anos.

COÑECEMENTO
Infonomia Gestión inteligente de la información. Trata sobre a innovación desde moitos puntos de vista e sobre os servizos desta empresa, e a web permite darse de alta na Rede de Innovadores

Enrique Dans Blog de Enrique Dans. É profesor de Sistemas de Información en IE Business School desde o ano 1990. Colaborador en numerosos periódicos e revistas. Os seus intereses de investigación céntranse nos efectos das novas tecnoloxías en persoas e empresas

DESENVOLVEMENTO RURAL
Ruralnaturaleza: web que divulga as accións do proxecto RUNA, que se concibe coma un espacio de diálogo e consenso creado en 2007 pola Fundación Félix Rodríguez de la Fuente para conciliar desenvolvemento e conservación en territorios.

Territorios Reserva: Dinamización y custodia de iniciativas agroecológicas

COOPERATIVISMO
A web www.cooperativasdegalicia.com ten un apartado dedicado ó Día do Cooperativismo que recolle información interesante sobre proxectos cooperativos premiados.

http://www.cooperativasdegalicia.com/webs/diacoop2010/indexfinal.html

Turismo
Mar Galaica,  http://www.margalaica.net/ é un sitio web que ofrece  unha oferta turística para disfrutar da cultura do mar.