Propostas de FEPRODEL para Administracións Públicas e responsables políticos

Feprodel vén de presentar un documento con propostas para fortalecer o desenvolvemento económico, social e sostible das entidades locais de España. Destaca o papel fundamental dos profesionais do desenvolvemento local en ámbitos como a creación de emprego, o apoio ás empresas, a sustentabilidade e a loita contra o despoboamento.

As propostas inclúen o reforzo de competencias locais, a busca de financiamento estable, o recoñecemento profesional do persoal técnico, o traballo en rede e a creación dun Colexio Profesional. Destácase tamén a importancia da formación especializada, a participación activa no desenvolvemento de políticas e programas e o posicionamento na localización da Axenda 2030.

Ver documento