PROXECTO: «SABOR EMPRENDEDOR – APRENDER A EMPRENDER”

CONCELLO: CORISTANCO (A CORUÑA)
AEDL: CONSTANTE LORENZO SANTOS

O PROXECTO:O Proxecto ten como finalidade o fomento do emprendedurismo entre a xuventuderural e a consolidación da actividade empresarial / comercial nos sectores agrarios. Aposta en marcha dun modelo de comercialización agraria baseado no fomento decircuítos cortos, aproveitando os espazos e oportunidades que nos ofertan as feiraslocais e a comercialización online “Sabor Emprendedor” é un proxecto piloto didáctico – empresarial sen ánimo delucro, que xorde no Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa, como respostaas necesidades tanto do propio alumnado coma dos profesionais produtores do medio no que se desenvolven: A Creación / impulso dos circuítos cortos e comercialización directa como medio para a inserción  profesional dos xóvenes no medio rural. Están implicados pois, os alumnos de CFGS de Xestión e Organización de Empresas Agrarias e os Horticultores da Comarca de Bergantiños

FICHA COMPLETA DO PROXECTO