PROXECTO: «CÁRNICOS RAPOSO SC»

ENLACESwww.raposocarnicos.com  raposo1

CONCELLO: DUMBRIA (A CORUÑA)

AEDL: JOSE ANTONIO VILA GARCIA (GDR COSTA DA MORTE)

O PROXECTO:  Con este proxecto preténdese mellorar a comercialización da carne que producen na propia explotación, de tal forma que se lle da unha mellor saída ós animais da granxa, conséguese facer un produto de calidade e alto valor engadido e lograrase unha maior rendibilidade da empresa. Para lograr iso faise unha transformación do produto e véndese directamente aos restaurantes e consumidores finais eliminando intermediarios. Para facer isto fíxose unha planta de primeira transformación, con maquinaria moderna e véndese o produto na propia planta, véndese a través dun comercial e tamén mediante tenda on line. Co cal trátase de cerrar o ciclo produtivo: críanse os animais, faise a transformación da carne e véndese ao cliente final