PROXECTO: «ACONDICIONAMENTO E POSTA EN VALOR DO LUGAR DE FORNELOS»

ENLACES: marisaroel@gmail.com 7

CONCELLO: ZAS  (A CORUÑA)

AEDL: ISABEL POSE AGRA (Concello de Zas) e JOSE ANTONIO VILA GARCIA (GDR Costa da Morte)

O PROXECTO: Este proxecto forma parte da iniciativa dun conxunto da veciños/as da localidade de Fornelos que conscientes das necesidades que tiñan lograron unir a todo un pobo para realizar un proxecto de posta en valor dunha localidade mediante a realización dunha serie de infraestruturas necesarias para que nesta localidade se poida organizar e disfrutar de actividades sociais, culturais e lúdicas de todo tipo, promocionando a cultura local e fomentándoa entre os seus veciños.

O obxectivo de todo este proxecto é conseguir un lugar onde os veciños poidan realizar e ter acceso a todo tipo de actividades sociais, culturais e de lecer, e a rehabilitación integral da localidade.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO