PROXECTO «SENTIR O CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA NO CONCELLO DE DUMBRÍA»

CONCELLO: DUMBRIA (A CORUÑA)
AEDL: TOMÉ MANUEL FREIRE BLANCOO PROXECTO: Acondicionamento dos lugares de Ponte Olveira, Olveiroa, Logoso,  Hospital e Capela das Neves en Buxantes, así como camiño que os une. A realización física de cada unha das actuacións, o que conleva unha mellora no servizo e atención aos 40.000 peregríns que pasan cada ano por este concello. Outro dos resultados obtidos é o da involucración da veciñanza do concello no proxecto, que fai que o sintan máis seu. Neste senso destacar a realización de 5 obradoiros de emprego, coa participación de máis de 100 veciños e veciñas nos mesmos. O resto dos proxectos tamén foron feitos por empresas locais, polo que a valoración e implicación da veciñanza é aínda maior.

FICHA COMPLETA DO PROXECTO