+ info 676 615 774

INSCRICIÓNS

DESENVOLVEMENTO LOCAL labs

O FORMATO

Co formato LABS pretendese recoller as achegas e intercambios que as persoas participantes realicen sobre os desafíos da profesión e o desenvolvemento local  aproveitando o capital humano, social e intelectual da rede de axentes de emprego e desenvolvemento local e outros axentes do territorio galego.

ESPAZO DE ANÁLISE

Empregaranse dinámicas de participación grupal para tratar algunhas das temáticas máis significativas para a profesión como son:

- Técnico/a local de emprego versus axente de emprego e desenvolvemento local

- Formación necesaria para asumir os desafíos do territorio

- Achegas dos profesionais e o desenvolvemento local ao conxunto da sociedade

CONCLUSIÓNS

Serán publicadas nesta web, en afiprodel.org e serán entregadas á Xunta de Galicia, ás Deputacións provinciais, administración locais, universidades, medios de comunicación, entidades de relevancia territorial e profesional e a tódala rede de axentes de emprego e desenvolvemento local co fin de orientar as accións e políticas relacionadas co desenvolvemento local e os seus profesionais.

VER PROGRAMA

Estratexia de aproveitamento da rede de AEDL no territorio

(placeholder)

Afiprodel organiza “Desenvolvemento Local LABS”, un espazo de análise e intercambio co cofinanciamento da Deputación da Coruña e a colaboración do Concello de Vimianzo (A Coruña)

Lugar de Señoráns, Concello de Vimianzo, A Coruña

Usa o código QR para a ubicación

LOCALIZACIÓN

Asistencia gratuíta previa inscrición.

O prazo remata o 9 de decembro de 2016

PRAZAS LIMITADAS

Vimianzo 16-17 de decembro de 2016

VER PROGRAMA