Guía Visual de Peces de Galicia

«Guía Visual de Peces de Galicia» é unha guía que pretende servir de orientación rápida para identificar as especies que habitualmente atopamos buceando nas costas galegas a cotas non superiores aos 20 metros.
Publicada baixo licenza creative commons por Luis A. Martínez e dispoñible no enlace: http://bit.ly/1wP9I6h