FERRAMENTAS

A Lei 39/2015, del Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas

Esta lei regula as relacións externas entre a administración e a cidadanía. Prentede implantar unha administración totalmente electrónica, interconectada e ...
Leer Más

Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións

Portal do Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas onde se recollen as publicacións de subvencións das diferentes Administracións Públicas. http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index ...
Leer Más

Avaliación da ferramenta XATemprego

Os profesionais da rede de axentes de emprego e desenvolvemento local de Galicia creen que a Consellería de Traballo e ...
Leer Más

VIDEOCONFERENCIA – PILOTO «ENREDADOS POR EL DESARROLLO TERRITORIAL»

Fruto de los contactos realizados en el Foro de Desarrollo Local organizado por Afiprodel en Santiago de Compostela en diciembre ...
Leer Más

XATEMPREGO: avaliación por parte dos aedl´s de Galicia.

A rede de axente de emprego e desenvolvemento Local cofinanciada pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia ...
Leer Más

PROXECTO AURORA: como escribir proyectos ERASMUS+ KA1-KA2

Esta herramienta permite aprender paso a paso a escribir una propuesta dentro de la convocatoria ERASMUS+. Las lecciones siguen la ...
Leer Más

Herramientas interactivas para emprendedores y empresas

Herramientas interactivas para emprendedores y empresas ...
Leer Más

Guía Visual de Peces de Galicia

"Guía Visual de Peces de Galicia" é unha guía que pretende servir de orientación rápida para identificar as especies que ...
Leer Más