AXUDAS LEADER 2014-2020

Submedida de apoio para a realización de investimentos dacordo á Estratexia de desenvolvemento local participativo.

PRAZOS

1ª convocatoria ata o 31 de marzo de 2017

2ª convocatoria ata o 31 de maio de 2017

Mais información nas Axencias de Desenvolvemento Local, nas oficinas dos Grupos de Desenvolvemento Rural e na páxina web de AGADER