Situación laboral do posto dos profesionais do Desenvolvemento Local de Galicia

Este informe foi realizado por Afiprodel Galicia en base  aos resultados dunha enquisa feita no ano 2018 co obxectivo de achegarse á realidade da profesión para orientar a elaboración dun documento de apoio á mellora da situación sociolaboral destes postos de traballo.

Afiprodel ofrece aos asociados e asociadas que o necesiten o apoio nos procesos de consiolidacións de posto, RPT e convocatorias de postos. Ademáis realizará unha campaña de información sobre este posto dirixida aos concellos, sindicatos e empresas implicadas nestes procesos.

ENLACE A INFORME

Máis información. Afiprodel-Galicia afiprodel.org@gmail.com