Resumo de medidas do Real Decreto Lei 8/2020 de medidas urxentes para facer fronte ao COVID19

Recollemos a continuación un pequeno resumen das medidas aprobadas polo Goberno relativas para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. A norma entrou en vigor o mismo día da súa publicación e estiende a súa vixencia por un mes, prevendo a posibilidad de prórroga

ENLACE Á PRESENTACIÓN