Proxecto CIRCULAR.rur

Afiprodel participa no proxecto CIRCULAR.rur NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DE ECONOMÍACIRCULAR PARA LA ACTIVACIÓN DEL RURAL EUROPEO.

Obxectivo

O proxecto CIRCULAR.rur promove a transferencia de coñecementos innovadores sobre Economía Circular e o desenvolvemento de novos modelos de negocio relacionados coa mesma, que respondan ás expectativas dos mercados laborales nacionais e europeos, e que brinden novas oportunidades de activación frente aos retos actuales, fomentando entornos rurais máis modernos e sostibles, a través do apoio intelixente dos profesionais da área de desenvolvemento  rural, as futuros emprendedores do rural europeo. 

Entidades socias

  1. Concello de Outes- autoridad pública local (España, Entidad líder del proyecto)
  2. Asociación de Profesionais de Desenvolvemento Local de Galicia- Asociación de técnicos de desarrollo local (España)
  3. WIN Consultants Ltd – empresa de consultoría (Irlanda)
  4. Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH, HWWI – Universidad (Alemania)
  5. Meath County Council- autoridad pública local (Irlanda)
  6. Comune di Capannori- autoridad pública local (Italia)
  7. Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla, LAG ZS- Grupo de Acción Local (Croacia)
  8. ATLANTIS- empresa técnologica (Grecia)

DURACIÓN: do 01.11.2021 ata o 01.11.2023 (24 meses)

Orzamento:

  • Subvención total: 252.931,00 euros (cofinanciamento ao 100%)
  • Prefinanciamento (80%): 202.344,80 euros

Máis información