Propostas para a Coordinación Consellería AEDLs

Propostas para a Coordinación entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a red de axentes de emprego e desenvolvemento local de Galicia. Afiprodel presentará na xuntanza con esta Consellería do dia 23 de maio estas propostas elaboradas coa participación de aedl da rede Galega.

Este documento foi elaborado coas achegas dos aedl realizadas na xuntanza World-Café organizada en Padrón e cos resultados da enquisa on line na que participaron 108 profesionais da rede.

Propostas Afiprodel Comision