Proposta FEMP “Medidas económicas extraordinarias para paliar os efectos económicos do Coronavirus”

Documento da FEMP onde se solicita a aprobación dunha serie de medidas para a súa aplicación durante o tempo que dure a actual situación de crisis sanitaria, e que tamén poidan prolongarse despois para asegurar unha reactivación económica e laboral a nivel local que permita volver á normalidade sen deixar a ninguén atrás.

Enlace ao documento