Iniciativa «SUMA e SEGUE»

Afiprodel desenvolve nestas semanas unha ferramenta de participación denominada SUMA E SEGUE. Esta ferramenta consiste nun cuestionario de participación para definir o deseño do Congreso de Desenvolvemento, Turismo e Cultura e que os socios e socias de Afirpodel recibirán por correo electrónico dun/dunha dos seus socios e terá que remitir coa súa aportación a outro socio/a. Con esta ferramenta e dinámica en cadea pretendese facilitar a participación de todos/as e de ir sumando aportacións e incrementando a motivación.

Leave a Reply