Igualdade e inclusión

O desenvolvemento local  busca a mellora na calidade de vida das persoas dunha determinada comunidade. Para conseguilo, é fundamental que se fomente a igualdade e a inclusión social. A igualdade implica que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades e dereitos, con independencia da súa orixe, xénero,  orientación sexual, relixión, etc. Promovendo a igualdade e a inclusión social,  eliminando as barreiras que impiden que as persoas poidan participar activamente na vida da súa comunidade permite  crear novas oportunidades para que todas as persoas poidan desenvolver o seu potencial e contribuír ao benestar común.

Cando promovemos a igualdade de xénero, fomentamos a participación activa das mulleres na vida económica, social e política da comunidade e isto non só beneficia ás mulleres, senón que tamén contribúe ao desenvolvemento local, xa que se está incorporando o talento e habilidade ddeste colectivo. 

Afiprodel promove estes valores co fin de acadar unha sociedade máis xusta creando oportunidades para que todas as persoas poidan participar activamente na vida da súa comunidade e contribuír ao benestar común. Estamos convencidos da importancia das políticas e programas que promovan a igualdade e a inclusión social en todas as comunidades.

Radio en igualdade

«Radio en Igualdade» é un podcast co obxectivo de eliminar estereotipos e roles de xénero, visibilizar referentes femininos e abordar cuestións como; fenda de xénero, a muller no mundo rural, as enfermidades de transmisión sexual, movementos feministas, ecofeminismo e refuxiadas do clima, a sexualidade nas persoas maiores, tiktokers, influencer e creadoras de contidos dixitais. Se queres saber máis deste proxecto fai clic no seguinte enlace: Radio en igualdade

Proxectos de Igualdade e Inclusión

Centro de capacitación da ONU para mulleres

A páxina ofrece unha ampla variedade de cursos de autoaprendizaxe sobre igualdade de xénero, todos dispoñibles de forma gratuita. Os cursos cubren temas como empoderamento económico, liderazgo, violencia contra mulleres e nenas, e máis.

Escuela Virtual de Igualdade

A Escola Virtual de Igualdade (EVI) é unha plataforma de formación en igualdade de xénero, creada polo Instituto da Muller en 2007. Máis de 300.000 persoas foron formadas en EVI, polo que é a maior plataforma de formación en igualdade de España. EVI ofrece cursos de nivel básico e avanzado, incluíndo temas como a igualdade de xénero no ámbito da negociación colectiva e nas Forzas e Corpos de Seguridade. Para máis información, podes visitar o apartado de cursos e matrícula da páxina.

Liñas de axudas e subvencións