ELECCIONS DE REPRESENTANTES DO COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN ENTRE A REDE DE AEDL DE GALICIA E A CONSELLERIA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA DA XUNTA DE GALICIA

A Consellería de Economía, Emprego e Industria e AFIPRODEL-Galicia, como única asociación de profesionais de desenvolvemento local da comunidade autónoma, acordaron a reactivación da rede de axentes de emprego e desenvolvemento local de Galicia e a creación, con carácter de urxencia, dun Comité Técnico de Coordinación.

Co desexo de abrir o proceso de elección ao conxunto de profesionais da rede de axentes de emprego e desenvolvemento local de Galicia, AFIPRODEL ABRE UN PROCESO DE ELECCIÓNS PARA os 4 representantes da rede neste Comité Técnico.


+ BASES DO PROCESO
+ ANEXO I. INFORMACIÓN XERAL ACERCA DO COMITÉ
ANEXO II. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

* LISTAXE PROVISIONAL DE CANDIDATOS E CANDIDATAS ELIXIBLES

* LISTAXE DEFINITIVA. CERTIFICADO DE NON RECLAMACIÓNS

* LISTAXE DEFINITIVA DE REPRESENTANTES E SUPLENTES DA REDE DE ADL PARA O COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN COA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA XUNTA DE GALICIA

* ACTA Nº3 DE RECLAMACIÓNS Á ACTA Nº2  DE REPRESENTANTES E SUPLENTES ELIXIDOS DA REDE DE ADL PARA O COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN COA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA XUNTA DE GALICIA CONVOCADA POR AFIPRODEL-GALICIA


RESUMO DE PRAZOS E PROCESO DE ELECCIÓNS

  • PRESENTACIÓN CANDIDATURAS. Ata o 4 xuño ás 24:00 horas
    Poderán ser candidatos/as os profesionais de emprego e desenvolvemento local da rede galega que estean en activo no ano 2016 e que presenten a súa solicitude de candidatura no Anexo II acompañado de copia simple da cabeceira da nómina do mes de abril de 2016. Poderán ser candidato/a só nunha das 4 categorías que se indican neste anexo.
  • PUBLICACIÓN DE LISTAXE DE CANDIDATOS/AS ELIXIBLES. 6 xuño
  • RECLAMACIÓNS DA LISTAXE. Ata o 8 de xuño
  • VOTACIÓNS. Do día 9 ás 12:00h ata o 12 de xuño ás 24:00h.
  • RECLAMACIÓNS. Ata dous días naturais posteriores á data de publicación da listaxe
  • PUBLICACIÓN ACTA DE REPRESENTANTES ELIXIDOS E SUPLENTES. Publicarase na web de afiprodel antes do 16 de xuño.

(*) Poderán votar tódolos profesionais de emprego e desenvolvemento local de Galicia en activo ata 4 candidatos/as (1 candidato/a por categoría) da listaxe de candidatos/as elixibles.
Para realizar a votación deberá acceder ao apartado de VOTACIÓNS, cubrir o formulario que se presenta e  achegar (como xustificante de estar en activo e para evitar duplicidades nas votacións) copia da cabeceira da nómina de abril de 2016 en formato .pdf e coa seguinte estrutura de nomeado:  Nome_Apelido1_Apelido2.pdf. 

O sistema non permite realizar o voto se non se achega este pdf.