Asemblea Ordinaria e Extraordinaria

Unirse con Google Meet      meet.google.com/zqv-moen-wks

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
– Data: 24/02/2021
– Modalidade: on line
– Hora: ás 16:00 en primeira convocatoria e ás 17:00 en segunda convocatoria.
Puntos a tratar:
1.- Aprobación, se procede, de actas anteriores (05/06/2019; 01/12/2020)
2.- Presidencia e secretaría da Asemblea
3.- Contas dos anos 2019 e 2020
4.- Memoria de actividades de 2019 e 2020
5.- Orzamento de 2020 e 2021
6.- Elección de Xunta Directiva. Na asemblea do 04/07/2018 aprobouse a seguinte composición:

CARGONOMEDATA PRÓXIMA RENOVACIÓN
PresidentaMaría Dolores Pena PenaXuño de 2020
VicepresidenteOsvaldo Santos LobelosXuño de 2022
SecretariaRosa María Sánchez MartínezXuño de 2022
VicesecretariaSofía Agrafojo ReyXuño de 2020
TesoureiraIsabel Agra PoseXuño de 2020
Vogal 1José Ramón EsperanteXuño de 2020
Vogal 2José Ignacio Fernández LópezXuño de 2020
Vogal 3Asunción Santana DovalXuño de 2022

O posto de Secretaria tamén se somete a elección.

CONVOCATORIA. ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
– Data: 24/02/2021
– Hora: Ás 17:00 en primeira convocatoria e ás 18:00 en segunda convocatoria
– Modalidade: on line
 Puntos a tratar:
– Decisión que proceda sobre a reforma de estatutos:
· Establecer a posibilidade de realizar xuntanzas on line
· Composición da Xunta Directiva con representacións territoriais
· Revisar outros contidos relacionados coas convocatorias.