Curso en liña de economía circular

 • Comprender os principios e conceptos fundamentais da economía  circular no contexto do desenvolvemento rural.
 • Identificar e analizar as oportunidades e desafíos asociados á implantación de estratexias circulares no ámbito rural.
 • Desenvolver actividades prácticas para deseñar e implementar proxectos de economía circular.
 • Curso gratuito previa inscrición.
CIRCULAR.rur consistirá en impulsar a transferencia de coñecemento innovador sobre a Economía Circular e o desenvolvemento de novos modelos de negocio baseados nela, que respondan ás expectativas dos mercados de traballo nacional e europeo, e que aporten novas oportunidades de activación ante as actuais retos, promovendo entornos rurais máis modernos e sostibles, a través do apoio intelixente dos profesionais da área de desenvolvemento rural, para os futuros emprendedores do rural europeo.

CIRCULAR.rur ten como obxectivo proporcionar aos profesionais encargados da promoción do emprendemento e do desenvolvemento rural coñecementos innovadores en Economía Circular (CE) e recursos intelixentes de apoio para un asesoramento e aprendizaxe eficientes, que redunden no aumento de modelos de negocio sostibles no rural.

Economía Circular é un concepto económico que está interrelacionado coa sustentabilidade,
e cuxo obxectivo é que o valor dos produtos, materiais e recursos (auga, enerxía, etc.) se manteña na economía durante o maior tempo posible, e que a xeración de residuos se reduza ao mínimo. Trátase de implantar unha nova economía baseada no principio de “pechar o ciclo de vida” dos produtos, servizos, residuos, materiais, auga e enerxía.

European Green Deal, a nova folla de ruta para dotar á UE dunha economía sostible, establece un plan de acción para promover o uso eficiente dos recursos pasando a unha economía limpa e circular. Nun futuro próximo, os novos modelos de negocio teñen que aproveitar o crecemento para impulsar cambios radicalmente positivos (ecoeficiencia) que orienten tanto as economías como as empresas cara á sustentabilidade e contribúan á consecución dos ODS marcados pola ONU para 2030. 


A economía Circular é transversal ao tecido produtivo, por iso detectamos a necesidade de formar aos futuros emprendedores nos principios da Economía Circular e fomentar neles a capacidade de desenvolver o “pensamento circular” definido como unha nova mentalidade baseada na economía e no deseño circular. para empresas que impulsan a innovación nas empresas e xeran un impacto positivo no medio ambiente.


O medio rural está chamado a protagonizar e liderar unha parte importante dos retos aos que debe afrontar a sociedade actual, se queremos abrir horizontes de sustentabilidade fronte ao cambio climático. De feito, os territorios rurais albergan a maior parte dos ecosistemas, ciclos vitais e recursos que necesita esta sociedade: a auga e o ciclo da auga que vertebran os ríos e os acuíferos; a fertilidade de terras e mares, que recicla os nutrientes e xera os alimentos que necesitamos; a enerxía solar e o seu subproduto eólico, que son sen dúbida as enerxías clave de calquera futuro sostible. Ciclos que ofrecen oportunidades rurais sen precedentes, nos que a acción colectiva local e territorial se converte en clave. Pero para iso é necesario un movemento social que reivindique e blinde o mundo rural contra o despoboamento e a depredación dos recursos actuais. Neste escenario, profesionais que apoian o emprendemento e o desenvolvemento rural actuarán como mediadores na transferencia de coñecemento innovador sobre Economía Circular, entre centros de investigación e consultores especializados en Economía Circular e futuros emprendedores e cambiadores do rural europeo. Esta transferencia de coñecemento irá acompañada de formación e metodoloxías eficaces e ferramentas dixitais “intelixentes” que lles permitan asesorar aos emprendedores de forma máis eficiente e acurtar o ciclo de maduración da idea de negocio.

CIRCULAR.rur funcionará como unha rede de xeración de coñecemento que contribúa a obter unha imaxe global dos factores de éxito dos modelos de negocio emprendedores vinculados á Economía Circular aplicables ás zonas rurais da UE e en canto ás necesidades de formación dos axentes e profesionais do desenvolvemento local para asesoramento intelixente sobre novas oportunidades de negocio sostible no rural

 • O1: Análise dos factores de éxito que determinan a viabilidade dos modelos de negocio rurais da Economía Circular.
 • O2: Impulsar a cooperación estratéxica a nivel europeo mediante a creación dunha rede transnacional para a activación das zonas rurais na UE a través da Economía Circular.
 • O3: Crear un marco favorable para a transferencia de coñecemento da Economía Circular entre a comunidade rural (axentes de desenvolvemento, empresas, estudantes e poboación rural en xeral) e os centros universitarios e tecnolóxicos da Unión Europea.
 • O4: Fomentar a creación de mecanismos e instrumentos intelixentes de apoio e formación que promovan a innovación aplicada para o desenvolvemento empresarial nos ámbitos rurais europeos.
 • O5: Proporcionar novos coñecementos, capacidades e habilidades baseadas na Economía Circular, aos axentes de apoio ás empresas do rural europeo.
 • O6: Sensibilizar á comunidade educativa dos centros europeos de Formación Profesional sobre o enfoque da Economía Social e as súas potencialidades para as zonas rurais.
 • Destinatarios prioritarios: profesionais da área de desenvolvemento rural e/ou emprego.
 • Outros actores vinculados ao desenvolvemento rural en sentido amplo: formadores, estudantes, profesionais con necesidade de formación en coñecementos transversais de EC, mozos, habitantes do medio rural, asociacións de desenvolvemento local e/ou rural e mulleres rurais.

Do 01.11.2021 ata o 01.11.2023 (24 meses).

 1.  Concello de Outes- autoridade pública local (España, Entidad líder do proxecto)
 2. Asociación de Profesionais de Desenvolvemento Local de Galicia- (España)
 3. WIN Consultants Ltd – empresa de consultoría (Irlanda)
 4. Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH, HWWI – Universidad (Alemania)
 5. Meath County Council- autoridade pública local (Irlanda)
 6. Comune di Capannori- autoridade pública local (Italia)
 7. Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla, LAG ZS- Grupo de Acción Local (Croacia)
  8. ATLANTIS- empresa técnologica (Grecia)
 • Subvención total: 252.931,00 euros (cofinanciamento al 100%)
 • Prefinanciamento (80%): 202.344,80 euros