"Ciencia no Camiño"

O Camiño de Santiago, como verdadeira “autovía do coñecemento” desde a Idade Media, simboliza un punto de encontro capital no desenvolvemento e o intercambio das diversas culturas que integran a identidade europea na que Galicia e o seu medio rural ten moito que dicir.

Baixo o convencemento de que as peregrinacións xacobeas, como torrente de intercambio cultural entre Galicia e o resto de Europa, poden ser así un elemento estratéxico para o desenvolvemento sustentable, partimos da premisa de que o Camiño actúa hoxe en día como elemento vertebrador para a dinamización socioeconómica e cultural dos espazos rurais e rururbanos polos que se desenvolve.

O Turismo adquire cada vez maior importancia como motor dinamizador dunhas zonas rurais que, inmersas nun proceso de despoboación progresiva pola terciarización, dispoñen dunha enorme concentración de patrimonio  natural e cultural cun grande potencial de desenvolvemento. 

A proposta oriéntase ao reto de promover a cultura científica e a innovación no Camiño de Santiago a través da divulgación, o debate, exposicións, obradoiros, etc. e converter así a Galicia nun punto de encontro e espazo de reflexión creativa ao servizo da sociedade sobre os obxectivos de desenvolvemento sustentable e o impulso cultural, creativo e turístico dos municipios rurais xacobeos

O proxecto CIENCIA NO CAMIÑO oriéntase ao reto de promover a cultura científica e a innovación no Camiño de Santiago a través da divulgación, o debate, exposicións, obradoiros, etc. e converter así a Galicia nun punto de encontro e en espazo de reflexión creativa ao servizo da sociedade sobre os obxectivos de desenvolvemento sustentable e o impulso cultural, creativo e turístico dos municipios rurais xacobeos.

  • Crear unha rede xacobea de educación e divulgación científica
  • Potenciar o turismo científico e o emprendemento no marco do mesmo
  • Fomentar a educación e a divulgación científica e o emprendemento turístico relacionado no noso sistema educativo
  • Potenciar a educación científica e emprendedora entre os nosos pequenos e mozos. 

Desenvolverase nos seguintes municipios do Camino de Santiago situadas en tres provincias de Galicia (Lugo, A Coruña e Ourense); 5 deses municipios teñen ao redor ou menos de 5.000 habitantes:
1. A Coruña: sede da UDC e do Grupo de Investigación de Estudos Territorias (GET)
2. Lugo: campus periférico da USC e sede do Grupo de Innovación Docente XuvenCiencia
3. Fonsagrada (3.589 habitantes): municipio do Camiño Primitivo
4. Vimianzo (7.138 habitantes): sede de AFIPRODEL e variante do Camino de Santiago na Costa da Morte (ruta de Brandomil e Via Mariana)
5. Ribadavia (5.028 habitantes): variante Camiño do Arrieiros
6. Folgoso de Courel (1.018 habitantes): variante Camiño Francés e Camiño de Invierno. Sede da Axencia Científica da USC e da Fundación Uxío Novoneyra; xeoparque UNESCO, Rede Natura 2000 e candidato a Reserva da Biosfera también da UNESCO.
7. Carnota (4.031 habitantes): variante do Camino de Santiago na Costa da Morte
8. Fisterra (4.701 habitantes): Camiño a Fisterra

VIDEOS DAS ACTIVIDADES DO PROXECTO

Video de presentación
Xuvenciencia
Ciencia + Negocio + Camiño (Carnota)
Camiño e Desenvolvemento Local (Fisterra)
Evento Final (Facultade de Socioloxía da Universidade de A Coruña)

INFORMES DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS

Intercambio de experiencias e boas prácticas

Educación, divulgación e Turismo científico

Informe dos Obradoiros realizados

Actividades realizadas en centros de ensinanza

Actividades do proxecto