Categoría Actividades

Actividades nas que Afiprodel ten algún tipo de participación

EXPOSICION ITINERANTE «A FORZA DO LOCAL»

Afiprodel-Galicia pon a disposición das entidades interesadas esta exposición que amosa algunhas boas prácticas realizadas en Galicia nas que colaboraron profesionais de desenvolvemento local. Está organizada pola Asociación Finisterrae de Profesionais do Desenvolvemento Local de Galicia (Afiprodel-Galicia) en colaboración coas…

Peche do Proxecto “Aval Xóvenes”

Data: 8 de abril de 2015 (11:30 h) Lugar: Edificio de usos múltiples Concello de Melide ORDE DO DÍA 11:30 h Percorrido polos paneis coas experiencias dos participantes no proxecto sitos na pranta baixa da instalación. 11: 45 h Subida…