Iniciativa «SUMA e SEGUE»

Afiprodel desenvolve nestas semanas unha ferramenta de participación denominada SUMA E SEGUE. Esta ferramenta consiste nun cuestionario de participación para definir o deseño do Congreso de Desenvolvemento, Turismo e Cultura e que os socios e socias de Afirpodel recibirán por…

Programa Leader 2007-2013

Que é o Leader? O LEADER é o conxunto de medidas do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galiza 2007-2013 que se executa baixo metodoloxía LEADER (Ligazóns Entre as Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural). Esta metodoloxía vén sendo impulsada…

Apertura de comercios e industrias sen licenza

En Cinco Dias publican unha noticia interesante para comercios e industrias.  O Goberno modifica por Real Decreto o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais. Este RD abre a posibilidade de abrir un negocio sen a licenza previa de apertura. Para…

A creación rápida de empresas

No mes de novembro asistimos aunha charla informativa acerca da nova unidade de apoio ao autónomo na que se comentaba se realmente era necesario acelerar máis os procesos de creación de novas empresas. Pois ben neste artículo falan precisamente deste…