Asemblea e renovación parcial de cargos de Afiprodel

Dia: 4 de xullo de 2018 ás 18:00 no local da asociación en Señorans (Vimianzo)

ASEMBLEA ORDINARIA
LUGAR: Centro social de Señorans. Vimianzo
DATA: 04/07/2018
HORA PRIMEIRA CONVOCATORIA: 17:00
HORA SEGUNDA CONVOCATORIA: 18:00
Convocan:
Presidenta: Dolores Pena Pena.
Secretaria: Rosa María Sánchez Martínez
Orde do día:
1) Aprobación, se procede, da acta anterior (28/06/2017)
2) Informe sobre as contas de 2017
3) Informe sobre as actividades desenvolvidas no 2017
4) Plan de actividades para 2018-2019. Creación de comisións provinciais de
Afiprodel.
5) Orzamento para 2018
6) Rogos e preguntas

ASEMBLEA EXTRAORDINARIA
LUGAR: Centro social de Señorans. Vimianzo
DATA: 04/07/2018
HORA : 18:45
Convocan:
Presidenta: Dolores Pena Pena.
Secretaria: Rosa María Sánchez Martínez
Orde do día:
Renovación de cargos da Xunta Directiva
Segundo o 27 dos Estatutos, os cargos da xunta Directiva son renóvanse parcialmente cada 2 anos. Toca nesta convocatoria a renovación dos cargos de Vicepresidencia, Secretaría e unha Vogalía.