Actuacións subvencionadas pola Deputación de A Coruña

A través dos programas FO2024/2022 e FO203/2022 a Deputación da Coruña, colaborou coa asociación Afiprodel (Asociación de Profesionais do Desenvolvemento Local de Galicia) para a organización de actividades e a realización de investimentos en materia de cultura e desenvolvemento local durante o ano 2022.

https://www.facebook.com/daccultura